Ambulante begeleiding

Dichtbij Ambulant biedt ambulante individuele (1-op-1) begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problematiek en met een lage, normale of bovengemiddelde intelligentie. Met behulp van een begeleider wordt er gewerkt aan de hulpvragen van de cliënt. Deze zijn afhankelijk van de wensen van de cliënten, de verzorgers en de reeds betrokken hulpverlening (indien van toepassing). Dichtbij Ambulant is gespecialiseerd in het bieden van ambulante begeleiding aan cliënten in crisis-/noodsituaties evenals cliënten die (tijdelijk of langere termijn) een steuntje in de rug nodig hebben. Wij doen hierin wat nodig is en passen de intensiteit van de begeleiding aan om te voorzien in de behoeftes van de cliënt.

Wij zijn onder andere werkzaam in de gemeentes: Amersfoort, Barneveld, Ede, Nijkerk, Soest en Zeist. 

Onze missie is het ontwikkelen van praktische en sociale vaardigheden, het vergroten van zelfvertrouwen, het zorgen voor zelfredzaamheid en het komen tot zelfontplooiing bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in hun eigen tempo. Het doel voor cliënten tot 18 jaar is het voorkomen van uithuisplaatsingen en het bieden van passende hulpverlening om te zorgen dat geen enkel kind een thuiszitter wordt of blijft.

Onze visie is het bieden van individuele ambulante (spel)begeleiding dat aansluit op de wensen en mogelijkheden van de cliënt waarbij de waardes van de methodiek Contactgericht Spelen en Leren (CSL) worden toegepast. De focus ligt op het stimuleren, ontdekken en ontplooien van talenten en het creëren van zelfvertrouwen doormiddel van spel. Dit zelfvertrouwen leidt tot beter functioneren op andere terreinen waar de cliënt eerder vastliep.

Wie zijn wij?

Onze doelgroep

Onze ambulante begeleiding richt zich op kinderen, jeugdigen en volwassenen met psychische problematiek. Hierbij bieden wij Dichtbij Ambulant Kids voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en Dichtbij Ambulant Grown-ups voor cliënten vanaf 18 jaar.

De belangrijkste criteria van de individuele ambulante hulpverlening zijn onder andere:

  • De cliënt heeft een lage, gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie.
  • De cliënt heeft moeite met (grote) groepen en is daarom aangewezen op individuele ambulante hulpverlening.
  • De cliënt uit zich niet agressief en er is geen sprake van gewelddadig gedrag (boos zijn mag, geweld niet).
  • De cliënt heeft geen actieve psychotische episodes.
  • Er is bij de cliënt geen sprake van verslavingsproblematiek.
  • De cliënt staat (gedeeltelijk) open voor begeleiding.

Onze taak

Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van onze cliënten. Daarom bieden wij een zo breed mogelijk spectrum van activiteiten binnen de op maat gemaakte begeleidingstrajecten. Wij hechten belang bij het leveren van maatwerk, het bieden van kleinschaligheid, het zorgen voor professionaliteit in de ondersteuning van de cliënten en het bijdragen aan het ontdekken van de talenten van cliënten.

De nadruk van de begeleiding ligt op succeservaringen van de cliënten. Het actief ontdekken van talenten en kwaliteiten leidt tot zelfvertrouwen en daarmee tot beter functioneren op andere terreinen waar de cliënt eerder vastliep.

Door onze 1-op-1 aanpak wordt het veiligheidsgevoel van de cliënt versterkt en kan de cliënt in een veilige setting werken aan zelfvertrouwen, zelfontplooiing en zelfredzaamheid.

voor alle leeftijden

Wij hebben momenteel GEEN wachtlijst

Om er zeker van te zijn dat de cliënten van Dichtbij Ambulant op methodische wijze begeleiding krijgen, worden de begeleiders getraind waarbij de begeleidingsrichtlijnen die er gelden leidend zijn. Deze richtlijnen geven de begeleiders handvatten om methodiektrouw te werken en tevens te doen wat nodig is om de talenten van de cliënten te ontplooien. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat door middel van een eenduidige aanpak de cliënt weet waar hij/zij aan toe is en wat er verwacht kan worden van de begeleiding. De begeleiders en het management worden in hun professionaliteit regelmatig getoetst en waar nodig bijgeschoold. De begeleiders van kinderen/jeugdigen tot 18 jaar zijn geregistreerd in het SKJ-register en minimaal hbo geschoold of staan (indien lager geschoold) onder de supervisie van een SKJ-geregistreerde professional.

Met behulp van het digitale cliëntendossier (ZilliZ) wordt er gericht bijgehouden in hoeverre de methodiek blijvend helpend is voor de cliënt. De doelen van de cliënt staan hierbij centraal. Tijdens evaluaties met de cliënt (minimaal eenmaal in de drie maanden) wordt er naast de voortgang van de cliënt ook gekeken naar de impact van de vorm van de begeleiding. Zo worden niet alleen de doelen van de cliënt geëvalueerd maar zeker ook onze eigen doelstellingen. Ouders/verzorgers en cliënten hebben dankzij ZilliZ altijd toegang tot en inzicht in het eigen dossier.

Professionaliteit en procesbewaking

Financieringsmogelijkheden

De financiering van de begeleiding verloopt via PGB (vanuit een WLZ-indicatie, een indicatie vanuit het wijkteam of een indicatie vanuit de afdeling arbeidsintegratie) of via onderaannemerscontract (via verschillende organisaties).

Informeer bij ons naar de mogelijkheden van financiering.

Voor cliënten zonder indicatie kunnen wij assisteren bij het aanvragen hiervan.